Sverige behöver ett liberalt maktskifte.

Sverige kan bli mer fritt. Stelbenthet på arbetsmarknaden leder till att människor har svårt att komma i arbete – våra integrationsproblem sliter isär Sverige. Många länder är auktoritära och förtrycker sina befolkningar. Den som idag står ensam mot staten och vill utkräva sina rättigheter behöver fler verktyg och ett starkare skydd.

I åtta år har Socialdemokraterna misslyckats på alla dessa områden. Europadomstolen prickar Sverige för att vi inte utformat ett rättssäkert system för FRA och övervakning. Sysselsättningsgapet mellan utrikes- och inrikesfödda är näst störst i Europa. I Belarus och Kina pågår en demokratikamp. Sverige har inte visat tillräcklig solidaritet med befolkningen i dessa länder.