Om oss

Sverige skriker efter mer frihet. 

Vi behöver en liberal upprustning. Liberalt maktskifte är en call to action-grupp under Tankesmedjan Timbro för dig som är trött på att Sverige inte är mer liberalt. 

  • Fri frukost – frukostseminarium med experter och opinionsbildare om aktuella frågor
  • Fördjupande artiklar och reformförslag
  • Kampanjer och möjlighet att nätverka med liberaler över partigränserna

Det handlar om värnandet av den liberala demokratin. Vi vill se ett stärkande av människors fri- och rättigheter, maktdelning och rättssäkerheten.

Det handlar om ekonomin och arbetsmarknaden, där personer som kommit till Sverige ställts utanför samhället och inte har ett arbete att gå till. 

Det handlar om internationellt samarbete. För att värna mänskliga rättigheter behövs starka koalitioner som kan reagera mot länder som inte respekterar demokrati och fri- och rättigheter. 

Vi behöver ett liberalt maktskifte.